Wednesday, 27 July 2011

CONTACT US

Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan serta surat menyurat boleh diajukan kepada:
Sekretariat Sukan dan Rekreasi
Pejabat Urusan
Sekretariat Pesta Konvokesyen
Paras 5, Bangunan Pusanika
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan

(u/p: Norkamilah Binti Maafol@Mahol)


 
Tel:  Kamilah - 0172409216

         Pejabat ~ 03-8921 3490 / 3240
 
Faks: 03-8921 3490

 
E-mel: sukan.pestakonvo39@gmail.com

 
Laman web: http://sukanpestakonvo39.blogspot.com/

                       http://konvojamboree.blogspot.com/
                       www.ukm.my/pkonvo39

No comments:

Post a Comment